Koeweit Oliehandel

Voor al uw oliehoudende afvalstoffen!

Onze inzamelmogelijkheden

Uw inzamelopdracht doorgeven

Werkwijze

Wanneer u een opdracht (telefonisch, per mail of via de website) aan ons doorgeeft, dan wordt deze rechtstreeks doorgegeven aan de chauffeur. Die maakt zelf een planning wanneer hij de afvalstoffen inzamelt. Als u van te voren geïnformeerd wilt worden, geef dit dan bij de opdracht aan. Normaal gesproken wordt de afgewerkte olie binnen 2 weken ingezameld.

Wanneer de chauffeur de afvalstof bij u inzamelt ontvangt u een witte begeleidingsbrief waarop de stoffen en de hoeveelheden vermeld staan. Ook ontvangt u een verzegeld potje met een monster van de ingezamelde olie. Deze dient u 6 weken na inzameling te bewaren. De chauffeur neemt ook een monster voor controle-doeleinden mee naar ons bedrijf.

Wanneer de vrachtwagen gevuld is zal deze naar ons depot in Lelystad gaan. Daar wordt een mengmonster genomen van de totale inhoud van de tankwagen. Van dit monster zal het totaalgehalte van de organische  halogeenverbindingen, het PCB-gehalte, het vlampunt en het watergehalte bepaald worden. Wanneer alles in orde is, zal de afvalstof in de juiste opvangtanks gelost worden. 

Mochten er problemen zijn met de concentraties van de genoemde stoffen, dan zal door het bekijken van de individuele monsterpotjes bepaald worden waar deze stoffen vandaan komen. De klant zal dan op de hoogte gesteld worden van de situatie.

Na het lossen van de afvalstoffen gaan de begeleidingsbrieven naar ons kantoor in Putten. Daar worden de (credit)facturen opgemaakt en verstuurd. U ontvangt bij de nota ook een roze begeleidingsbrief. Deze dient u goed te bewaren voor een eventuele controle van de milieuambtenaar. Ook melden wij aan de overheid welke afvalstoffen en de hoeveelheden daarvan wij bij u ingezameld hebben.

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op of bekijk onze algemene voorwaarden.

Powered by Spirion